Facebook Instagram
koszyk: 0

Polityka Prywatności

                                   

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest marka "Make-up Studio" będąca własnością AB PRODUCTS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-254), ul. Partyzantów 8/112, wpisana do krajowego rejestru przedsiębiorców: NIP: 9571078632; REGON: 361519509; KRS: 0000558088

 

 1. Dane osobowe przekazane przez Klienta podczas składania zamówienia, rejestracji i zawierania umowy sprzedaży są wykorzystywane do:
 • świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz dokonywania transakcji i płatności za sprzedane towary;
 • kontaktu z Klientem w celach podatkowych i rachunkowych;
 • monitorowania aktywności Klienta poprzez wyszukiwanie słów „kluczy”;
 • zakładania i zarządzania indywidualnymi kontami Klienta w celu zapewnienia właściwej obsługi transakcji w zakresie prawno-finansowej jak i technicznej;
 • obsługi umów pobocznych dla sprzedaży, w tym w szczególności reklamacji, poręczeń, kaucji, zwrotów;
 • obsługi programu jakości sprzedaży poprzez jego monitoring, zbieranie rekomendacji, zgłoszeń, skarg i uwag, w tym poprzez formularz kontaktowy;
 • działań reklamowych i marketingowych prowadzonych przez administratora danych lub osobę przez niego upoważnioną do promocji i sprzedaży własnych usług i towarów;
 • wsparcia usług kredytowych, ubezpieczeniowych i finansowych, w tym usług płatniczych związanych z główną umową sprzedaży;
 • zapewnienia bezpieczeństwa obrotu i przeciwdziałania próbom oszustw i kradzieży;
 • działań związanych ze statystyką i badaniami nad produktem zmierzających do najlepszego dopasowania jego parametrów do potrzeb Klienta;
 • działań windykacyjnych;
 • organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
 1. Dane przekazane przez Klienta podczas składania zamówienia na towar w Sklepie są przechowywane przez "Make-up Studio" zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 202 nr 101 poz 926) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).
 2. Administrator Sklepu korzysta na stronie internetowej / z tzw. cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie w urządzeniu końcowym Użytkownika przeglądającego zawartość Sklepu. Używanie cookies umożliwia Administratorowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb Użytkownika jak również korzystanie z aplikacji mobilnych.
 3. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować korzystanie przez Użytkowników z Serwisu.
 4. Użytkownik posiada możliwości wyłączenia w swojej przeglądarce opcji instalowania cookies. Wyłączenie tej opcji może spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika ze Sklepu.
 5. Administrator danych "Make-up Studio" zapewnia Klientowi wszystkie prawa wynikające z rozporządzenia RODO w tym prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych tzw. „wymazanie”, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta.
 6. Dane osobowe udostępniane są stronom transakcji oraz podmiotom wspierającym Administratora danych i Sklep w świadczeniu usług drogą elektroniczną. Do nich zaliczamy podmioty, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wspierają promocje i realizują marketing i konsulting.  
 7. Zebrane od Klientów dane przechowywane są przez Administratora przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celu:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • w celach statystycznych i archiwizacyjnych;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowych);
 • przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom;
 • w celach marketingowych i promocyjnych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zagranicznym za wyjątkiem sytuacji, gdzie w oparciu o klauzule zatwierdzone przez Komisje Europejską mogą być przekazywane w ograniczonym zakresie do np. Google LLC.
 2. Klient ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez oświadczenie złożone administratorowi w formie pisemnej lub elektronicznie poprzez dostępny formularz kontaktowy. Administrator będzie przechowywać dane Klienta, dopóki ten nie wycofa zgody udzielonej wcześniej poprzez rejestracje na stronie internetowej Sklepu.